İndirim!

Yumatu 65″(165 Ekran) UltraHD 4K Uydu Al?c?l? Android LED TV

4.599,00 3.999,00

Yumatu Hakk?nda

55 y?ll?k bir geçmi?e sahip olan YU-MA-TU Güne?lide 20000 m2 kapal? 6000 m2 aç?k toplam 26.000 m2?lik bir alana kurulu dev tesisde faaliyet göstermektedir. ?u anda led televizyon, led ampül ve uydu al?c?s? kategorilerinde üretim vermekte olan YU-MA-TU 55 y?ll?k birikimi ve bitmek tükenmek bilmeyen giri?imcilik açl???yla hem ülkemize istihdam sa?lamakta hem de yurt d??? sat??lar?yla ülkemize döviz girdisi sa?lamaktad?r.

Kurulu?undan bugüne geçen sürede her zaman için Avrupa standartlar?nda kaliteli üretim ve halk?m?z?n al?m gücüne uygun fiyat?, h?zl? ve zaman?nda teslim ile YU-MA-TU sektörünün öncü kurulu?u olmu?tur ve olmaya da devam edecektir.

YU-MA-TU ?nun ülkede ya?anan çok büyük krizlerde bile ayakta kalmas?n?n nedeni tamamen kendi öz kaynaklar?yla çal??mas?d?r. Özellikle son ya?anan krizlerden sonra bir çok i?adam? yurtd???na yat?r?m yaparken ya da üretimden kaçarken YU-MA-TU daha fazla istihdam yaratabilmek ve ekonomiye katk?da bulunabilmek için yat?r?m?n?, kapasitesini daha da artt?rma yoluna gitmi?tir.

Bunun en güzel örne?i son teknoloji ürünü olan üretim tesisleridir. YU-MA-TU bu tesislerde Avrupa standartlar?nda çevre dostu kur?unsuz (RoHS) üretim yapmaktad?r. Ve ürünlerini Türkiye ba?ta olmak üzere Avrupa ülkelerine, Balkanlara ve Afrika ülkelerine sunmaktad?r. YU-MA-TU, 55 y?ll?k eme?ini, özenli, dürüst ve mü?teri odakl? çal??mas?n? sizlerin hizmetine sunmaktad?r.

YErli üretim logo ile ilgili görsel sonucu

Ad?n?za Fatura ve Garanti Belgesi Düzenlenecek Olup 2 Y?l Servis Garantisi Alt?ndad?r.

Servis Kurulumu Ücretlidir, ?ste?e Ba?l?d?r / ?art De?ildir.

Ürün Kullan?ma Haz?r Uydu Kanallar? Ayarl? Olarak Taraf?n?za Ula?acakt?r, 

Kendiniz de Kurabilirsiniz veya Semtinizdeki Elektrikçi/Elektronikçilere Kurdurabilirsiniz.

 Garantiniz Fatura Tarihi ?tibari ile Ba?lamaktad?r.

 

Yetkili Servis Bulunmayan Bölgelerde veya Tüketici Talebine ?stinaden 

Yumatu Merkez Servisine Anla?mal? Kargo ile Adresten Al?m, Adrese Teslim Hizmet Sa?lanmaktad?r. .

 

Mü?teri Hizmetleri: 0212 550 42 51-52-53

Açıklama

  YUMATU 65″(165CM) ULTRA HD 4K UYDU ALICILI SMART WIFI USB LED TV        
                        Günün F?rsat?na Özel Sadece 3999 TL
                        1-2 ?? Gününde Kargoda! UPS Kargo ile Ücretsiz VIP Gönderim!

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

“Yumatu 65″(165 Ekran) UltraHD 4K Uydu Al?c?l? Android LED TV” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir